Våra tjänster

FRYST SPERMA

Offspring är inte ett fryslaboratorium, vi blandar oss inte i framtagningen av fryst sperma. Detta överlåter vi till de företag som är mest framstående på sitt område för att försäkra oss om att den sperma vi arbetar med håller högsta kvalité.

 

Vår kunskap ligger i att marknadsföra och distribuera sperman så effektivt som möjligt. Därför har vi ett centralt lager på Broline International som är specialiserade på spermadistribution. Såsom hingstägare behöver du alltså bara skicka sperman till ett ställe. Därefter tar vår organisation över. Under säsongen kommer hingstägaren att få detaljerade rapporter utvisande antalet bokade, betäckta och dräktiga ston. I slutet av varje säsong lämnar vi en rapport visande det totala antalet strån som använts, antalet strån/dräktighet och brunstcykel för varje sto.

 

Under fölningsåret fakturerar vi uppfödarna alla fölavgifter, utfärdar alla nödvändiga certifikat och överför hingstägarens del av avgifterna till honom.

 

MANAGERING AV HINGSTAR

Om uppdragsgivaren vill tar vi hand om hela, eller delar av, manageringen av hingstens avelskarriär. Vi har genom åren samarbetat med många stuterier både i Sverige och i övriga Europa, vilket har gett oss ett vitt förgrenat kontaktnät. Detta ger oss naturligtvis bra möjligheter till att finna en bra uppstallningsplats för hingsten.

Administrationen (fakturering, utfärdande av alla nödvändiga dokument samt kontakter med olika centralförbund mm.) sköter vi från vårt kontor i Malmö.